Hình thức thanh toán · Phước Thịnh Corp

Đặt cọc và thanh toán

  • Đặt cọc 40% giá trị đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng.
  • Thanh toán nốt 60% giá trị đơn hàng còn lại ngay sau khi giao hàng.

1. Thanh toán bằng tiền mặt

2. Thanh toán bằng chuyển khoản